Driftstatus

Aktuellt.

2016-07-22 Driftstörning, Karlskoga

22/7 18:27 Driftavbrott Karlskoga, felsökning pågår

23/7 08:26 Tekniker beställd för att hämta reservkort och annan hårdvara i Solna.

23/7 13.01 Arbetet på väg att påbörjas, estimerad klartid klockan 17

Tidigare störningar (avhjälpta)

2016-07-22 Driftstörning, Trandansen

Vi har för närvarande en driftstörning i Trandansen Umeå. Beräknad klartid är 14:00
Avskriven. Klartid 11:30

 

2016-07-22 Driftstörning, Stora Kil Fiberförening

Vi har för närvarande en driftstörning i Stora Kil. Beräknad klartid är 12:00
Avskriven. Klartid 11:00

2016-07-21 Driftstörning, Lunet

Vi har för närvarande en driftstörning i Lunet som kan medföra avbrott. Våra tekniker jobbar på att åtgärda problemet men tyvärr ingen beräknad klartid.

Uppdatering: Felet är nu avhjälpt, dock så kan vissa kunder fortfarande uppleva problem då det kan ta en stund innan alla drabbade är igång då systemet uppdateras.
Åtgärdad

2016-07-14 Driftstörning, BRF Taffelberget

Ingen åtkomst till internet.

2016-07-01 Driftstörning OpenBit, Lidköping

2016-07-01 Avveckling av fast IP för privatkunder i Lunet

Om du har problem att få internetåtkomst i Luleå kan det bero på att din utrustning fortfarande är konfigurerad för fast IP. Ställ om router och/eller dator till "dynamisk IP"/DHCP/automatisk IP" så bör du få tillbaka internetåtkomsten.

2016-06-22 Driftstörning Piteå
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Piteå med omnejd. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-20 Driftstörning Lund
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Lund med omnejd. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-20 Driftstörning Charlottenberg
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Charlottenberg med omnejd. Felavhjälpning pågår, beräknad klartid 21/6 16:00.

2016-06-16 Driftstörning Rostit
Vi har för närvarande en driftstörning i Rostit. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-16 20:15 Driftstörning Värmland

Uppdatering 14:19: Driftstörningen är nu klarrapporterad. Om ni upplever fortsatta problem, kontakta oss för felsökning.

Driftavbrott på samtliga internettjänster i Värmland. Felsökning pågår. Vi har ännu ingen beräknad klartid.