Driftstatus

Aktuellt

 

Tidigare störningar (avhjälpta)

2016-09-28 Driftstörning Riksnet kontor

Förtillfället har Riksnet problem med internasystem. Felsökning pågår.
Åtgärdad klockan 09:00

2016-09-26 Driftstörning Västra Götaland
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Västra Götaland.
Driftstoppet fortsätter, Riksnets kunder upplever accessproblem, felsökning pågår. Beräknad Klartid: 18:00 Åtgärdad.

2016-09-25 Driftstörning Taffelberget och Skellefteahus 5

För närvarande har vi problem med internet åtkomsten och felavhjälpning pågår.
Åtgärdad

2016-09-23 Driftstörning Piteå

18:55: Låg hastighet och stundtals avbrott. Ingen beräknad klartid ännu.
Åtgärdad

2016-09-09 Driftstörning EPOST med *.riksnet.nu
För närvarande har vi ett problem med epost-domänen riksnet.nu. Detta gör att epost som slutar med riksnet.nu inte fungerar i dagsläget. Vi arbetar på att lösa problemet inom kort.
Uppdatering 14/9: Funktion åter.

2016-09-09 Driftstörning Nationellt
För närvarande har vi ett Nationellt problem som kan drabba kunders internettjänster. Felavhjälpning pågår. Vi har ingen beräknad klartid i nuläget.
Uppdatering: Driftstörningen ska nu vara löst.

2016-09-08 Driftstörning Norrköping, Söderköping
Stadsnätet rapporterar att de har en driftstörning i Norrköping och Söderköping. Felavhjälpning pågår. Beräknad klartid är idag klockan 12:00.

2016-09-02 Driftstörning Taffelberget, Stockholm
Vi har tappat kontakt med huvudswitchen i föreningen Taffelberget i Stockholm. Föreningen är underrättad och felavhjälpning pågår.

2016-08-17 Driftstörning, Stockholm med omnejd
Just nu har vi ett kapacitetsproblem som råder i stockholm med omnejd under kvällstid.
Det påverkar hastigheten och svarstider vid surfning.
Tekniker håller på att felsöka problemet.

Uppdatering 18/8: Problemet ska vara löst sedan kl 18:40.

2016-08-12 Driftstörning, Telefoni Västra Götaland

Under natten till idag har det uppstått en driftstörning på telefonitjänsten för kunder i Västra Götaland. Felavhjälpning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

Uppdatering 13:37: Driftstörningen är nu klarrapporterad. Om ni fortfarande upplever problem med telefonin, starta om telefonidosan. Om detta inte hjälper, ring in till vår support för felanmälan.

2016-08-10 Driftstörning, Dalarna samt Östersund

Vår underleverantör har för närvarande en driftstörning som drabbar samtliga av våra kunder i Dalarna samt Östersund. Tekniker är på plats för felsökning, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-07-22 Driftstörning, Karlskoga

22/7 18:27 Driftavbrott Karlskoga, felsökning pågår

23/7 08:26 Tekniker beställd för att hämta reservkort och annan hårdvara i Solna.

23/7 13.01 Arbetet på väg att påbörjas, estimerad klartid klockan 17

2016-07-22 Driftstörning, Trandansen

Vi har för närvarande en driftstörning i Trandansen Umeå. Beräknad klartid är 14:00
Avskriven. Klartid 11:30

 

2016-07-22 Driftstörning, Stora Kil Fiberförening

Vi har för närvarande en driftstörning i Stora Kil. Beräknad klartid är 12:00
Avskriven. Klartid 11:00

2016-07-21 Driftstörning, Lunet

Vi har för närvarande en driftstörning i Lunet som kan medföra avbrott. Våra tekniker jobbar på att åtgärda problemet men tyvärr ingen beräknad klartid.

Uppdatering: Felet är nu avhjälpt, dock så kan vissa kunder fortfarande uppleva problem då det kan ta en stund innan alla drabbade är igång då systemet uppdateras.
Åtgärdad

2016-07-14 Driftstörning, BRF Taffelberget

Ingen åtkomst till internet.

2016-07-01 Driftstörning OpenBit, Lidköping

2016-07-01 Avveckling av fast IP för privatkunder i Lunet

Om du har problem att få internetåtkomst i Luleå kan det bero på att din utrustning fortfarande är konfigurerad för fast IP. Ställ om router och/eller dator till "dynamisk IP"/DHCP/automatisk IP" så bör du få tillbaka internetåtkomsten.

2016-06-22 Driftstörning Piteå
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Piteå med omnejd. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-20 Driftstörning Lund
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Lund med omnejd. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-20 Driftstörning Charlottenberg
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Charlottenberg med omnejd. Felavhjälpning pågår, beräknad klartid 21/6 16:00.

2016-06-16 Driftstörning Rostit
Vi har för närvarande en driftstörning i Rostit. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-16 20:15 Driftstörning Värmland

Uppdatering 14:19: Driftstörningen är nu klarrapporterad. Om ni upplever fortsatta problem, kontakta oss för felsökning.

Driftavbrott på samtliga internettjänster i Värmland. Felsökning pågår. Vi har ännu ingen beräknad klartid.