Driftstatus

Aktuellt.

2016-06-22 Driftstörning Piteå
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Piteå med omnejd. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

Tidigare störningar (avhjälpta)

2016-06-20 Driftstörning Lund
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Lund med omnejd. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-20 Driftstörning Charlottenberg
Vi har för närvarande en driftstörning som drabbar kunder i Charlottenberg med omnejd. Felavhjälpning pågår, beräknad klartid 21/6 16:00.

2016-06-16 Driftstörning Rostit
Vi har för närvarande en driftstörning i Rostit. Felsökning pågår, vi har ingen beräknad klartid i nuläget.

2016-06-16 20:15 Driftstörning Värmland

Uppdatering 14:19: Driftstörningen är nu klarrapporterad. Om ni upplever fortsatta problem, kontakta oss för felsökning.

Driftavbrott på samtliga internettjänster i Värmland. Felsökning pågår. Vi har ännu ingen beräknad klartid.

2016-06-11 kl 09:50 Driftstörning Vara med omnejd

Uppdatering 2016-06-12 kl 15:34

Samtliga tjänster skall nu vara tillbaka för majoriteten av våra kunder i Vara.

Enstaka kunder är fortfarande påverkade. Omstart av ev. utrustning kan behövas.

Felsökning och övervakning fortskrider för att lösa dessa.

Uppdatering 2016-06-12 kl 10:55

TV tjänst och telefoni skall nu vara igång. Felsökning fortsätter för Riksnet bredband.

Tjänsterna kan komma och gå under felsökning.

Preliminär klartid 2016-06-12 kl 15:00

2016-06-03 Driftstörning Uddevalla

För närvarande har vi en driftstörning som drabbar kunder i Uddevalla. Felsökning pågår, ingen beräknad klartid i nuläget.