Kommunikation för smarta företag

Riksnet Bredband Pro levererar bredbandstjänster till företag som är beroende av snabbt bredband, säker drift och smidiga lösningar.

Internetaccess

Med Riksnets internetaccess får ert företag en egen dedikerad förbindelse mot internet, samt dygnet-runt övervakning av accessen och branschens kanske bästa tillgänglighet. 

Fast IP-tilldelning

Med fasta IP-adresser har företagens  bredbandsuppkoppling alltid samma IP-adress. Fast IP är också användbart för företag med flera kontor eller som har personal som distansarbetar. Med fast IP-adress är det  enklare att ansluta till kontorsnätverket från exempelvis ett lokalt kontor, hemmet eller flygplatsen.
Med fast IP kan även en hög säkerhet hållas.     

Prioriterad support

Riksnet Bredband Pro är en prioriterad tjänst hos vår support för snabb felavhjälpning. Tjänsten är även prioriterad i vårt nät och går före annan trafik vid hög belastning.