Hantering av personlig information

UPPGIFTER SOM VI SPARAR

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress (den identitet som din utrustning får när du kopplar upp dig mot nätet) samt vilka tjänster du har. Uppgifterna sparas för att kunna kontakta dig, fakturera rätt och hjälpa dig om du har frågor.

Samtal till kundtjänst

När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt.

VEM LÄMNAR VI UT DINA UPPGIFTER TILL?

Vi är skyldiga att lämna ut de uppgifter vi sparar till brottsbekämpande myndigheter.