Telefoni

Vi erbjuder inte längre telefoni som tjänst. Har du frågor eller  tillhör en förening där ni har avtalat telefoni så är ni välkomna att ta kontakt med vår kundtjänst för hjälp.